او دم که اول بت عیاره دلستان دئدیلر

او دم که اول بت عیاره دلستان دئدیلر،
قیام قامتینه سدره‌ی جنان دئدیلر.
حکایت سر زولفونو اول پریزادین،
بر آفتاب رخش ظلمت جهان دئدیلر.
خواص لعلینی هر نئجه سورموشام خلقه،
ازلده خضر ایچن آب حیات جان دئدیلر.
صفات شرح رخی چون بیانه سیغماز اونون،
اونون صفاتینی بیحد و بیکران دئدیلر.
کمال حسنونو بدر آیه قیلدیلار تشبیه،
زمانه خوبلارین اول یاره جان فشان دئدیلر.
هزار محنت و داغ و بلا که در جگر است،
ز آتش غم سودای دلبران دئدیلر.
بیگانه‌دیر چون ایکی عالم اوزره اول دلبر،
اونون صفاتینی خلقه یکان - یکان دئدیلر.
حقیقی! جان و جهان ترک ائتمگی سندن،
غمینده اول بت جان پرورین آسان دئدیلر.