جام لبینده چشمه‌ی حیوان دیلر کؤنول

جام لبینده چشمه‌ی حیوان دیلر کؤنول،
وصلین باغیندا روضه‌ی رضوان دیلر کؤنول.
دام بلای زولفه نئچون اولمایا اسیر،
چون عارضینده چاه زنخدان دیلر کؤنول.
درمانی درد ایچینده طلب ائیلر اهل دل،
بو درد بی نهایته درمان دیلر کؤنول.
جان ذرّه وار رقصه گیرر در سماع قول
رخسارین اوزره مهر درخشان دیلر کؤنول.
چون هادی زمانه سن اولدون بو عرصه‌ده،
خاک درینده ملک سلیمان دیلر کؤنول.
گل گل که عینیمه شب معراج ایمیش ساچین،
اول استواده صورت رحمان دیلر کؤنول.
جانین حقیقی قیلدی فدا چون جنابینا،
کون و مکانی وصلینه قربان دیلر کؤنول.
ای اولین و آخر و وی رهنمای عشق!
از لطف بیکران تو احسان دیلر کؤنول.