ساچیله مهر رخی صبح و شام ایمیش ازلی

ساچیله مهر رخی صبح و شام ایمیش ازلی،
لبینده یحیی العظام ایمیش ازلی.
یوزونده عیدینی هر کیم گؤرر اولور قوربان،
مگر که عارضی ماه صیام ایمیش ازلی.
صفات لعلینی گر مختصر قیلام، نه عجب!
حدیث دوست چو خیرالکلام ایمیش ازلی.
کمال حسن و ملاحتده صورت و معنی،
اونا مسلّم و هم مستدام ایمیش ازلی.
رخی چو قبله و محراب ایمیش قاشی یارین،
عبادت اهلینه عین امام ایمیش ازلی.
ساچیندا دام بلایه سالور منی خالی،
ساچی و خالی عجب دانه ]و[ دام ایمیش ازلی.
حقیقی، جنّت وصلین دیلر ز فضل معین،
جناب حضرتینه چون غلام ایمیش ازلی.