لبین که نفخه‌سی خیرالکلام ایمیش ابدی

لبین که نفخه‌سی خیرالکلام ایمیش ابدی،
اونون بیانی چو درّ نظام ایمیش ابدی.
جنابینا یوزونو کیم که سالدی از سر صدق،
ایکی جهاندا اونا احترام ایمیش ابدی.
چو اهل سجده‌یه محراب اولدو قوسینین،
اقامت اهلینه عینین اما ایمیش ابدی.
جمالین آیه‌ی امّ‌الکتاب وحدت ایمیش،
ساچینلا مهر رُخون، صبح و شام ایمیش ابدی.
لبین که کوثر خمخانه‌ی حقیقت ایمیش،
اول اهل شاربه شُرب ِمدام ایمیش ابدی.
یولوندا صدقیله هر کیم که جانفشانه گلیر،
وجود ذاتی اونون مستدام ایمیش ابدی.
ازلده چون سنی مقصود کن فکان دئدی حق،
حقیقی خاک درینده غلام ایمیش ابدی.