من دلشکسته‌دن بوگون اول یاره‌دیر سلام

من دلشکسته‌دن بوگون اول یاره‌دیر سلام،
تا روز حشر اول بت عیّاره‌دیر سلام.
عشقه وفا و، جوره تحمل، فراقه صبر،
اول اهل عشقه، یار وفاداره‌دیر سلام.
دارالخلود ایمیش منه اول حضرت و جناب،
دارالخلوده، حضرت دلداره‌دیر سلام.
اولدو بهار، آچیلدی گلستان و مرغزار،
گلزار ایچینده اول رخ گلناره دیر سلام.
من رند لاابالی و اول مست باده‌کش،
میخانه‌لرده خمر ایله خمّاره‌دیر سلام.
یاریندان آیری یاندی حقیقی فراق ایله،
کوی وصاله اول بت عیّاره‌دیر سلام.