نفخهً لعلین ای صنم روح و روانه طعن ائدر

نفخهً لعلین ای صنم روح و روانه طعن ائدر،
خوبلوق ایچینده صورتین حور جنانه طعن ائدر.
وصل رخون بهاسینین بیعینه جان وئرور کؤنول،
جنت وصلین ایسته‌ین کون و مکانه طعن ائدر.
خاک درینده باشینی کیم که سالور ایاغینه،
تاج ایله تخت خسروه، مولک جهانه طعن ائدر.
حسن ]و[ رخون ملاحتی شرح و بیانه سیغمادی،
گل کیم اونون ملاحتی شرح و بیانه طعن ائدر.
فرد وجود مطلق اول گوهر لامکانی بیل،
کیم که یقین بیلیر اونو ظنّ و گُمانه طعن ائدر.
سود و زیان و کثرته دوشمه، مقیّد اولما کیم،
وحدته محو اولان کؤنول سود و زیانه طعن ائدر.
زلف و رخون حقیقی‌یه کفر و ایمان ایمیش یقین،
کفری ایمان بیلن کؤنول پیر مغانه طعن ائدر.
غمزه‌لرین خدنگینی چکدی کمانه قاشلارین،
باغریمی غمزه یاره‌لی قیلدی کمانه طعن ائدر.