عشق جانان هر کیمین جانیندا کیم تاثیر ائدر

عشق جانان هر کیمین جانیندا کیم تاثیر ائدر،
جانینی جانانینا قوربان قیلماسا تقصیر ائدر.
هر مفسّر کیم اونون وجهینده گؤردو آیتین،
هم سجود ائیلر اونا، هم عالمه تفسیر ائدر.
جاویدانی دولت منصور بیلمز یاردن،
عشق میدانینده هر کیم یارایلن تزویز ائدر.
آیه‌ی رخسارینی معشوقه‌نین حرفا به حرف،
کاتب قدرت به لوح جان و دل تحریر ائدر.
خواب ایچینده گؤرموشم بیر یار گلرخساری کیم،
یوسف مصری اونو یوز وجهیلن تعبیر ائدر.
چون حقیقی‌نین ایکی عالمده سنسن دلبری،
جانینی یولوندا قوربان قیلماسا تقصیر ائدر.