عشقه گل، یار اول کؤنول، وار حقدن ایسته یارینی!

عشقه گل، یار اول کؤنول، وار حقدن ایسته یارینی!
خسرو کون و مکان بیل اول بت عیارینی!
کوثرین پیمانه سیدیر چون نگارین لبلری،
گل اونو جامیندان ایچ گیل ماء خوشگوارینی!
زاهد تقویدن ایسته زهد و تسبیح و نیاز!
جاهل نامحرمه فاش ائتمه‌گیل اسرارینی!
جوهری غواصّدن ایسته، وفایی یاردن!
یار ایلن یار اول، اونوت گیل نفس ایلن اغیارینی!
چون ایکی عالمده فاعل بیردیر ای صاحب نظر!
گل اونون یولوندا ترک ائت عالم غدارینی!
کنت کنزین نکته‌ی اسرارینی سور عابده!
سالک حق اول، وار اول گنج ایله، قیل بازارینی!
کؤنلونون آئینه‌سین صاف ائیله، نفسه عارف اول!
سکه‌ی معنیده گؤرست نقدینی، عیارینی!
ای حقیقی! عشق ایلن میدانه گیر منصوروار!
بوینونو چک داره، اوندان ایسته پای دارینی!