گئتدی اول دیلبر، بسی درد و بلا قالدی مانا

گئتدی اول دیلبر، بسی درد و بلا قالدی مانا،
نه بلا، بیل کیم، یۆکوش جؤور و جفا قالدی مانا.

مونجا گلدیم، من گدایه هیچ عینایت قؽلمادین،
ائشیگینده قؽلدیغیم دست-دوعا قالدی مانا.

مۆژده گلدی دیلسیتانیمدان کی، قتل اولدو رقیب،
شۆکر کیم، بیگانه گئتدی، آشینا قالدی مانا.

آنجا کؤوکب کیمی یاش تؤکدی غمینده گؤزلریم،
یئر ایله، گؤگ ایله کئیوان هم باخا قالدی مانا.

ائی خطایی، زۆلفی تک آریندی یۆزدن زنگیبار،
دیلبر-چین و ختن، خوب-ختا قالدی مانا