سن تک صنما دلبر شیرین سخن اولماز

سن تک صنما دلبر شیرین سخن اولماز،
بیر یارِ پری‌چهره و سیمین بدن اولماز.
دُنیانی دوتوب رایحه‌ی زُلف سیاهین،
بو رایحه تک رایحه‌ی نسترن اولماز.
اول زُلف سیه کارینا پابنددیر عشّاق،
چون دامدی زُلفون بئله محکم رسن اولماز.
شمشاد دئیم قدّیوی بو گلشن حُسنه،
گلشنده بو قامت کیمی سرو چمن اولماز.
مژگانینا پیکان دئیم، اول قاشینا خنجر،
رخسارینا گول، وه بئله وجهِ حَسَن اولماز !
بلبل منم، او گول اوزونه دهرده همتا،
بو بلبله بلبل، بو گوله یاسمن اولماز.
لعل لبیوی من نئجه وصف ائیله‌ییم آخر،
لعل لبیوین مثلی عقیق یمن اولماز.
بو آغزیوی گر عرض ائله‌سم تنگ شکردیر،
شکّر نه‌دی؟ حاشا بئله شکّرشکن اولماز.
شهلادی گؤزون، ماه جبینین، ید بیضا،
چون مشکدو زُلفون، بئله مشک ختن اولماز.
مجنونه ده عاشق دئییلیر، لیلیه معشوق،
بو عشقده مجنون من و لیلاده سن اولماز.
عاشقلری مجنون ائله‌ییب درد فراقین،
عشّاقه بو هجرین کیمی درد و مِحَن اولماز.
بو مضطر زارا سؤله ای خسرو خوبان!
مدّتدی کی لطفون داخی شامل نه‌دن اولماز.