ارذل اهلی جهنم ائیله یه صبحان سنی

ای وزیر ملک پرور کیم، نظام ملک اوچون،
انتخاب ائتمیش جمیع خلقدن سلطان سنی.
حل و عقدین عالمین قیلمیش مفوض رأیینه،
نایب حکم خلافت ائیله‌ییب دوران سنی.
قیل حذر کیم، اولمایا ناگه میزاجین منقلب،
قیلمایا سرمست، جام شوکت دیوان سنی.
اولاسان انصاف اوچون منصوب ایکن، اهل فساد،
ائده دین اهلینه آفت، قلت ایمان سنی.
ائتمه یه معمورۀ اسلامی ویران، کندویه،
اعزم اعوان و انصار ائیله یه شیطان سنی.
ائتمیش ایکن افضل خلق جهان اقبال ایله،
ارذل اهلی جهنم ائیله یه صبحان سنی.