نور فیضیندن هلال قدرین افزون اولمادان

ای گؤزل، ذاتین معارف بیرله رنگین ائده گؤر،
خط مشکین، پردۀ رخساری گولگون اولمادان.
صحبت ارباب علم و معرفتدن کسب قیل،
حسن سیرت، صورت حالین دگرگون اولمادان.
جهد قیل کیم، گؤرمه یه خورشید رخسارین زوال،
نور فیضیندن هلال قدرین افزون اولمادان.