اگر سن عارفن ای دل، خبیره وئر خبری!

اگر سن عارفن ای دل، خبیره وئر خبری!
مناسب ائیله‌مه اهل خبیره بیخبری!
گؤتوردو پرده رخوندان زمانه اول یارین،
منوّر ائیله‌دی شمع جمال ایلن بصری.
ایاغینه باشینی کیم که سالدی از سر صدق،
قبول حضرت عشق اولدو عیب ایلن هنری.
کمان لم یزلی قوردو قاب قوسینی،
خدنگ غمزه‌سی پیکان ایلن دلر جگری.
بصیرت اهلی نظر قیلدی وجهینه، دئدی کیم:
جهاندا گؤرمه‌دی کیمسه بو وجهلن بشری.
شکر لبین حدیثینده بیانه گلدی زبان،
مکرّر ائیله‌دی اول درفشان مختصری.
فراغت اولدو ز اندوه و محنت عالم،
حقیقی‌یه نظر حق که قیلدی بو نظری.