جمالین روضه‌ی رضوان دگیلمی؟

جمالین روضه‌ی رضوان دگیلمی؟
دوداغین چشمه‌ی حیوان دگیلمی؟
سقاهم ربّهم خمری لبیندن،
بیان آیت و برهان دگیلمی؟
رخ و زولفون بیاضیله سوادی،
بیری کفر و بیری ایمان دگیلمی؟
سنین مستانه عینین ساغریندن،
جهان سرگشته و گریان دگیلمی؟
شها! عشقین یولوندا جانی قوربان،
بویورسان قیلماغی آسان دگیلمی؟
دل سرگشته ای سلطان عالم!
سنینچون تا ابد حیران دگیلمی؟
حقیقی کشف اسرار ائتدی مطلق،
اونو فهم ائتمه‌ین نادان دگیلمی؟