فطرت رخسارینی حق صورت رحمان دئدی

فطرت رخسارینی حق صورت رحمان دئدی،
لوح محفوظون حروفون آیت قرآن دئدی.
قال من یحیی العظام اولدو لبیندن آشکار،
شارب الخمر اول دوداغی چشمه‌ی حیوان دئدی.
احسن صورت جمالیندیر، دئدی روح القدس،
سرو گل اندامینی هم سدره‌ی رضوان دئدی.
استوای زولفونو برهم که قیلدی دان یئلی،
شول پریشانین مشام نکهتین ریحان دئدی.
چون هدی للمتّقین اولدو دلیلین عالمه،
نکته‌ی لاریب فیه شانینده‌دیر برهان، دئدی.
دامونون ناریندا گریان ائیله‌دی عاشقلری،
جنتین کویینده سن معشوقه‌ی پنهان دئدی.
آیت انا فتحنادن آچیلدی عشقه باب،
استوای عرش رحماندان بونو سبحان دئدی.
چون حقیقی گؤردو اول معشوقه‌نین رخسارینی،
حوری رضوانمیدیر یا صورت انسان؟ - دئدی.