جانا، کؤنولده همدم اولان غمدورور مانا

جانا، کؤنولده همدم اولان غمدورور مانا،
گؤر کیم، فراق ائوینده نه همدمدورور مانا.

آنجاق یۆزون گؤرنده سنین جان دئگیل ملول،
زۆلفین کیمی کؤنول دخی برهمدورور مانا.

دیل تشنه اولسا وادی‌-هیجرینده، غم یئمن،
لعلین زۆلالی چئشمه‌ی-زمزمدورور مانا.

نئیچون سئوردی خسته دیل، ائی بی‌وفا، سنی،
بو چوخ بلا کی، هیجرین ائدر کمدورور مانا.

میسکین خطایی وصل ایله یۆز ایل یاشار مۆدام،
بو عؤمر کیم، زمانه‌ده بیر دمدورور مانا.